Category: VOA NEWS

TigrayNews 0

ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ብትሪ ተቓዊሙ።

ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ብትሪ ተቓዊሙ። መቐለ 29 ጥቅምቲ 2013(ድምፂወያነ) ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣዊጁ ዘሎ ኣዋጅ ዂናት ከምዘይቅበሎን መንግስቲ ትግራይ ነዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድን መሻርኽቱን ንምድምሳስ ኣብዝገብሮ ፃዕሪ ኣብ ጎኒ ኮይኑ ከምዝቃለስ...